Lucia Mátyásiová – Cukráreň u Bociana

Cukráreň: Shopping Center 1.poschodie, M.R.Štefánika 5, 94501 Komárno

Výrobňa: Komárňanská 711, 94639 Iža

telefon: 0918 532 507

e-mail: sladke@cukrarenubociana.sk

Shopping Center